Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8.2021

Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8.2021
Sáng ngày 25.8.2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh có tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Trưởng các phòng trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, tại điểm cầu VKS cấp huyện có tập thể lãnh đạo, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên.
      Tại Hội nghị, các đơn vị báo cáo tình hình tội phạm phát sinh trong tháng 8.2021 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ từ đầu năm công tác đến nay, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đặng Bình Giang, Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh ghi nhận, đánh giá cao một số đơn vị đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ bám sát vào Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện  kiểm sát tối cao và Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát tỉnh đã đề ra. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng cũng nhắc nhở một số đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chậm, nhiều chỉ tiêu chưa đạt được so với Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát tỉnh.
     Do đó đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành Kiểm sát Hà Giang phải rà soát lại tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ, bảo đảm hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra và tiếp tục tăng cường tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp Hà Giang, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.