Viện kiểm sát huyện Bắc Mê kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Viện kiểm sát huyện Bắc Mê kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, trong ngày 11.5.2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê tiến hành kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
 
Đoàn kiểm sát tiến hành điểm danh, kiểm diện người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
 
     Qua kiểm tra, nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện có những ưu điểm như: Đã thực hiện niêm yết công khai danh sách bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện và có công văn đề nghị Ủy ban bầu cử Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê lập hòm phiếu phụ đảm bảo cho người đang bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. Cung cấp khẩu trang đầy đủ cho người bị tạm giữ, tạm giam, niêm yết thông báo tạm dừng việc tổ chức thăm gặp, hạn chế giải quyết nhận quà của thân nhân đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong thời gian dịch bệnh...
    Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, vi phạm như: Một số sổ không cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/06/2016 của Bộ Công an quy định về mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam không có Lệnh trích xuất và các thủ tục kèm theo Lệnh trích xuất theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam...
    Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Mê khắc phục các thiếu sót, vi phạm nêu trên. Kết luận, kiến nghị được chấp nhận.
    Việc trực tiếp kiểm sát diễn ra trong thời điểm dịch, bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên khi thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm sát đã thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Viện kiểm sát tối cao về phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19.

Tác giả bài viết: Phương Dung