Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân Xã, thị trấn Của Viện kiểm sát huyện Bắc Quang

Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân Xã, thị trấn Của Viện kiểm sát huyện Bắc Quang
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang.
    Từ ngày 09.6.2021 đến ngày 30.6.2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: Xã Hùng An, Việt Vinh và thị trấn Bắc Quang; Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Thị Lượng, Phó Viện Trưởng làm Trưởng đoàn. Đồng thời có sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang.
    Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 


 
    Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành nghiên cứu tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nắm bắt về tình hình công tác thi hành án hình sự, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị Ủy ban xã, thị trấn. Nhận thấy, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được quy định tại Thông tư số: 65/2019/TT - BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an đã được cán bộ của đơn vị vận dụng linh hoạt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý đối với người chấp hành án  tại cộng đồng.
    Tuy nhiên, quá trình kiểm sát phát hiện một số vi phạm như: Vi phạm  quy định về công tác nhận xét, báo cáo trong quá trình chấp hành án chưa có xác nhận và nhận xét của Công an được phân công quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án tại bản tự nhận xét, báo cáo...
Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, đoàn kiểm sát đã lập và thông qua biên bản về kết quả trực tiếp kiểm sát tại UBND thị trấn Việt Quang làm căn cứ để xây dựng nội dung kết luận./.

Tác giả bài viết: Hà Thủy