Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hà Giang tổ chức phát động từ 18/4 – 8/5/2022 (3 tuần thi).
     Lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đã triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Kể từ khi phát động cuộc thi, cán bộ, công chức trong đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đều chủ động nắm bắt nội dung, cách thức, tiêu chí, thông tin để tham gia cuộc thi đầy đủ và đạt kết quả chất lượng tốt 100%.

Công chức đơn vị VKSND huyện Bắc Quang hưởng ứng tham gia cuộc thi
 
     Thông qua tham dự cuộc thi, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nắm vững nội dung của Nghị quyết để thực hiện tốt các nội dung đó vào nhiệm vụ công tác của đơn vị. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

Tác giả bài viết: Hà Thủy