Xem xét thẩm định, tại chỗ và định giá tài sản vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai tại huyện Bắc Quang.

Xem xét thẩm định, tại chỗ và định giá tài sản vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai tại huyện Bắc Quang.
Căn cứ quyết định ủy thác thu thập chứng cứ số: 51/2021/QĐ - UTTA ngày 07/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ số: 02/2021/QĐ - XXTĐTC ngày 21/6/2021 và Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá số: 03/2021/ QĐ - ĐG của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
    Ngày 25/06/2021, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đã cử cán bộ tham gia phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang và các cơ quan chuyên môn tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với diện tích đất tranh chấp thuộc thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang giữa nguyên đơn ông Lý Mạnh H. Địa chỉ Tổ 1, Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang và bị đơn bà Nguyễn Thị H. Địa chỉ: Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.Cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản trên diện tích đất tranh chấp
 
   Mục đích của việc xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án tranh chấp đất đai giúp Tòa án xác minh được chính xác nguồn gốc tạo lập, quá trình sử dụng và tình trạng đất tranh chấp, qua đó xác định giá trị của các tài sản trên diện tích đất tranh chấp làm căn cứ quan trọng giúp cho việc giải quyết vụ án dân sự  chính xác, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự./.

Tác giả bài viết: Hà Thị Thủy