Viện kiểm sát huyện Hoàng Su Phì TTKS việc tuân theo pháp luật tại Cơ quan THAHS Công an huyện

Viện kiểm sát huyện Hoàng Su Phì TTKS việc tuân theo pháp luật tại Cơ quan THAHS Công an huyện
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 14.4.2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hoàng Su Phì, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/4/2020 đến ngày 13.4.2021. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Đức Viên - Viện trưởng làm Trưởng đoàn.
 
Đ/c Nguyễn Đức Viên - Trưởng đoàn công bố Quyết định Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại buổi làm việc với Cơ quan THAHS Công an huyện cùng cấp
 
     Sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hoàng Su Phì báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự. Thông qua kiểm tra sổ sách,  hồ sơ thi hành án, Đoàn kiểm tra nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hoàng Su Phì cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với công an cấp xã luôn được chú trọng quan tâm. Qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại như: Một số hồ sơ không triệu tập người đại diện hợp pháp của người chấp hành án là người dưới 18 tuổi cùng tham gia làm việc về thi hành án, vi phạm khoản 1 Điều 97 Luật Thi hành  án hình sự năm 2019; không lập biên bản làm việc về thi hành án, vi phạm điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư 65/2019TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công án về thi hành án hình sự tại cộng đồng…
     Để đảm bảo Luật Thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã tổng hợp các thiếu sót vi phạm tồn tại để ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục những vi phạm nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Văn Hoàng