VKSND huyện Quang Bình tăng cường công tác Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát năm 2022

VKSND huyện Quang Bình tăng cường công tác Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 11/KH-VKS ngày 10/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, Kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị.
     Từ đầu năm 2022 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành có hiệu quả, trong đó có việc tập trung, tăng cường công tác kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm. Qua công tác kiểm sát, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã tích cực phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, làm cơ sở để tham mưu cho Viện trưởng ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. cụ thể:
     Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án, kiểm sát xét xử án hình sự, ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong giai đoạn điều tra, 02 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; 01 kiến nghị khắc phục vi phạm trong giai đoạn xét xử. Trong Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành 06 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Trong công tác Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình và các việc khác theo quy định của pháp luật ban hành: 01 kiến khắc phục vi phạm đối với Tòa án, 02 kiến nghị phòng ngừa. Trong Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.... Các bản kiến nghị đều được các cơ quan hữu quan tiếp thu, khắc phục và rút kinh nghiệm. Để đảm bảo các kiến nghị của Viện kiểm sát được thực hiện có hiệu quả, đơn vị đã tiến hành phúc tra 02 cuộc về việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại UBND xã Vĩ Thượng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình.
    Các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chỉ ra những vi phạm cần khắc phục được các cơ quan tiếp thu, rút kinh nghiệm. Qua đó, nâng cao vị thế và niềm tin của nhân dân, chính quyền và cấp ủy tại địa phương đối với Ngành Kiểm sát nhân dân

Tác giả bài viết: Vương Chí Hiếu