Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2021.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2021.
Ngày 02.12.2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang tiến hành hội nghị đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2021.
     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy thành phố Hà Giang ; Đồng chí Vương Thị Thảo - Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy - Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Giang. 
    Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Phó bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả công tác Chi bộ Viện kiểm sát thành phố năm 2021. Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ trình bày bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên của từng cá nhân trong năm 2021
   Các bản báo cáo, tự kiểm điểm đã thể hiện được đầy đủ những thành tích, kết quả đạt được của Chi bộ cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động của Chi bộ năm 2021 và đề ra định hướng, kế hoạch công tác năm 2022, kết quả công tác, ưu, nhược điểm, định hướng khắc phục phấn đấu của từng các nhân các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.
    Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình cao, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã thẳng thắn, sôi nổi đưa ra những ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động của Chi bộ, bổ sung ý kiến vào kế hoạch công tác năm 2022, góp phần hoàn thiện bản báo cáo của Chi bộ, góp ý tham gia cho các đồng chí, đồng nghiệp trong Chi bộ thể hiện quyết xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang trong sạch, vững mạnh.
    Qua hội nghị đã bỏ phiếu tự đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng Đảng viên năm 2021 đảm bảo khách quan, nghiêm túc, hiệu quả. Đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Giang xem xét ghi nhận.
    Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phát biểu biểu dương ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2021 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố, mong rằng trong năm 2022, Chi bộ sẽ duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Quý