Đồng chí Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Thông qua kết luận kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần.

Đồng chí Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Thông qua kết luận kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần.
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 21 và 22.10.2021 Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang do đồng chí Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn công bố Kết luận kiểm tra tại VKSND huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần.
Đoàn kiểm tra làm việc với VKSND huyện Xín Mần
 
Đoàn kiểm tra làm việc với VKSND huyện Hoàng Su Phì
 
       Thông qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát 02 huyện đối với khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính. Từ đó yêu cầu lãnh đạo 02 đơn vị xem xét họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Qua công tác kiểm tra Đoàn cũng giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong thực thi nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, đồng chí Viện trưởng VKS 02 huyện đã tiếp thu nội dung kết luận và những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, đồng thời hứa sẽ có biện pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong khâu công tác này.

Tác giả bài viết: Lù Phương Thảo