VKSND huyện Xín Mần đẩy mạnh thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm và số hóa hồ sơ vụ án hình sự

VKSND huyện Xín Mần đẩy mạnh thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm và số hóa hồ sơ vụ án hình sự
Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang.
      Từ ngày 19-21/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Xín Mần tổ chức xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự đối với vụ án Hoàng Văn Nhập phạm tội "Cố ý gây thương tích" , quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Hoàng Sào Chương và đồng phạm, phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
     Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã xét hỏi đầy đủ và trình bày bản luận tội thể hiện đầy đủ hành vi phạm tội của các bị cáo, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, thân thể của người khác, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Đây là các phiên tòa nhận được sự chú ý của quần chúng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân  huyện Xín Mần thực hiện việc số hóa toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ, trình chiếu công khai chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố cũng như hoạt động tranh tụng tại phiên tòa.
Kiểm sát viên Nguyễn Tiến Thành – trình bày cáo trạng vụ án Hoàng Văn Nhập, phạm tội Cố ý gây thương tích
 
Quá trình xét xử vụ án, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tham gia xét hỏi, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để Hội đồng xét xử, bị cáo, trợ giúp viên pháp lý và quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa góp phần làm rõ các nội dung, tình tiết của vụ án một cách khách quan; phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, xác định nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, qua đó bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát. Các tài liệu chứng cứ đã được “số hóa” và được trình chiếu công khai tại phiên tòa có tính pháp lý và có sức thuyết phục cao đối với các bị cáo cũng như những người tham dự phiên tòa. Trước tài liệu, chứng cứ được công bố bằng hình ảnh tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kiểm sát viên Chu Thị Út – trình bày cáo trạng vụ án Hoàng Sào Chương và đồng phạm, phạm tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
 
      Thông qua kết quả phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án, các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần đã được rèn luyện và nâng cao kỹ năng xây dựng số hóa hồ sơ hình sự. Nâng cao chất lượng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; tạo điều kiện cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên được học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa.
      Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần phấn đấu tiếp tục thực hiện số hóa thêm nhiều hồ sơ vụ án, nghiên cứu ứng dụng đối với các hồ sơ vụ án dân sự có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác của ngành trong tiến trình cải cách tư pháp.

Tác giả bài viết: Lù Phương Thảo