VKSND huyện Xín Mần kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần

VKSND huyện Xín Mần kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 17/01/2022, Viện KSND huyện Xín Mần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác và nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Chu Thị Út – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Xín Mần, Trưởng đoàn.

    Qua kiểm sát, nhận thấy: công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần chú trọng thực hiện, có mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, kịp thời; sau khi thụ lý đã tiến hành phân loại, phân công cán bộ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

    Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời trao đổi nghiệp vụ liên quan đến một số vướng mắc về việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm để Hạt kiểm lâm huyện Xín Mần nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác, nguồn tin tội phạm trong thời gian tới. Trong tuần đơn vị VKSND huyện Xín Mần đã ban hành kiến nghị đối với vi phạm của Hạt kiểm lâm huyện Xín Mần.

Tác giả bài viết: Lù Phương Thảo