Viện KSND huyện Xín Mần kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật người được hưởng án treo tại UBND xã Thèn Phàng và xã Nấm Dần

Viện KSND huyện Xín Mần kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật người được hưởng án treo tại UBND xã Thèn Phàng và xã Nấm Dần
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019; trong 02 ngày từ ngày 02 đến ngày 03.04.2019 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Xín Mần tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, kiểm sát phúc tra việc khắc phục vi phạm tại Kết luận, kiến nghị năm 2018, của UBND xã Thèn Phàng và xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Do đồng chí Hậu Thanh Hùng – Viện trưởng kiểm sát tại UBND xã Nấm Dẩn, đồng chí Chu Thị Út – Phó Viện trưởng kiểm sát tại UBND xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
       Sau khi Viện kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và quyết định, kế hoạch phúc tra tại UBND xã.

Đ/c Chu Thị Út- Phó viện trưởng,thông qua quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án phạt tù cho hưởng án treo kết hợp phúc tra kiến nghị tại UBND xã Thèn Phàng
 
       Tại UBND xã Thèn Phàng, Nấm Dẩn Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự và trao đổi về việc quản lý đối tượng hiện đang chấp hành án. Qua kiểm tra kết hợp phúc tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy tại 02 xã đã quản lý tốt đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Xín Mần bàn giao, cụ thể: Sau khi tiếp nhận hồ sơ UBND xã đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục, định kỳ 3 tháng người chấp hành án đều có bản tự nhận xét chấp hành án, đã mở sổ theo dõi người được hưởng án treo theo đúng quy định tại thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an. Sổ sách được cập nhật đầy đủ, rõ ràng  cho việc theo dõi, quản lý… tính đến thời điểm kiểm sát bị án không có dấu hiệu vi phạm.
 Tuy nhiên tại UBND xã Nấm Dẩn chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật như: Bị án đã chấp hành quá ½ thời gian thử thách, chấp hành nghiêm pháp luật và thực hiện tốt các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự; tích cực lao động, học tập… đã đủ điều kiện để được xem xét rút ngắn thời gian thử thách, nhưng UBND xã Nấm Dẩn không lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo.
      Kiểm sát phúc tra, Viện kiểm sát nhận thấy UBND xã Thèn Phàng đã chủ động khắc phục vi  phạm, thiếu sót trong kết luận kiến nghị số 46/KL-VKS ngày 06/02/2018, số 38/KL VKS ngày 27/02/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần. Trong việc lập hồ sơ, sổ sách , giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.
      Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã hướng dấn UBND hai xã Nấm Dẩn và xã Thèn Phàng, tháo gỡ những khó khăn trong việc lập hồ sơ sổ sách và quản lý giám sát, giáo dục đối tượng hiện đang thi hành án trên địa bàn xã giúp cácbị án cải tạo tốt hơn./.

Tác giả bài viết: Lù Phương Thảo