Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình tham gia phong trào "Ngày thứ bảy vì nông thôn mới"

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình tham gia phong trào "Ngày thứ bảy vì nông thôn mới"
Hưởng ứng phong trào "ngày thứ bảy vì nông thôn mới", ngày 04.3.2016, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã tham gia lao động làm đường liên thôn tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang.
Tất cả các đoàn viên đều nhiệt tình, tích cực lao động góp phần cùng toàn huyện chung tay xây dựng nông thôn, mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

         
Đoàn viên thanh niên VKSND huyện tham gia làm đường
 
Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, định hướng của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Lù Thanh Tiến - VKSND huyện Quang Bình