Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”
Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hướng dẫn số 32 ngày30.11.2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tham gia, tham dự phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm;Quy chế phối hợp số 01 ngày 24.10.2018 giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp”.
      Ngày 28.02.2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ ándân sự“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” giữa nguyên đơnchị Lý Thị Dung vàbị đơn anh Nông Hùng Vương (Đều trú tạithôn Nà Xá, xã Yên Định huyện Bắc Mê - Hà Giang). Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa là bà Bàn Thị Xuân - Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê. Tham dự phiên tòa có Lãnh đạo hai cơ quan, các Thẩm phán, Thư ký tòa án cùng các Chuyên viên, Kiểm sát viên của VKSND huyện Bắc Mê.


Hình ảnh tại phiên tòa
 
     Đây là vụ án phức tạp, quá trình giải quyết bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, phủ nhận các tài liệu do nguyên đơn cung cấp, do đó ngay khi được phân công, Kiểm sát viên đã làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng quy định tại Hướng dẫn 32 ngày 30.11.2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo phát biểu tại phiên tòa.
     Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng; tham gia hỏi nguyên đơn, bị đơn, người làm chứng; đặt câu hỏi có trọng tâm. Phát biểu của Kiểm sát viên đã phản ánh đầy đủ việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng và quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát. Được Hội đồng xét xử chấp nhận. Qua đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bản án khách quan, đúng pháp luật.
 

Hình ảnh họp rút kinh nghiệm
 
      Kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Bắc Mê đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế đối với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nói chung và công tác kiểm sát giải quyết án dân sự của cơ quan nói riêng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp./.

Tác giả bài viết: Phương Dung