Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ

Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại  Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 14 ngày 15/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Quản Bạ, ngày 22/01/2019, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Quản Bạ do đồng chí Dương Đức Thiên – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiếp hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ.
       Sau khi đồng chí Dương Đức Thiên thông qua Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Ngô Thanh Bình – Trưởng Nhà tạm giữ đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ trong thời điểm từ ngày 11/11/2018 đến ngày 21/01/2019.
 
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ
 
     Sau khi trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, gặp và hỏi một số người bị tạm giam về việc giam giữ. Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ đã lập đầy đủ hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam; các loại sổ sách được cập nhật tương đối đầy đủ; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giam được đảm bảo. Không để xảy ra các trường hợp giam giữ người quá hạn, không có căn cứ pháp luật.
    Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam còn một số hạn chế, tồn tại như: Chưa thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý biết trước khi hết thời hạn tạm giam trong giai đoạn truy tố và xét xử theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam; Không thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án và Viện kiểm sát biết khi trích xuất bị can đi khám chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tích số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Một số sổ sách còn cập nhật chưa đầy đủ cột mục như: Sổ theo dõi trích xuất; Sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; Sổ theo dõi lấy lời khai, hỏi cung…
      Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quản Bạ đã có kết luận yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Quản Bạ khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.
 

Tác giả bài viết: Anh Đức