Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn: Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn Quý III năm 2019.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn: Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn Quý III năm 2019.
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKS-ĐV ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn quý III năm 2019.
      Trong ngày 26.8.2019 Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Đồng Văn do đồng chí Vàng Mí Chứ - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
 

 
      Tại cuộc kiểm sát, sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện báo cáo kết quả tình hình công tác, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách và kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, gặp và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ. Nhìn chung, công tác tạm giữ, tạm giam Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn được quan tâm, theo dõi. Nhà tạm giữ luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chế độ sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà…


 
      Bên cạnh những mặt đã làm được, Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Văn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Không cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thăm gặp gửi quà (Vi phạm khoản 3 Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 Quy định mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân); Không thực hiện việc treo bảng Nội quy cơ sở giam giữ tại Nhà tạm giữ, tạm giam (Vi phạm trong việc thực hiện thông tư số 36/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an về Ban hành Nội quy cơ sở giam giữ); Không xây dựng và bổ sung bản nhận xét về việc chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ để lưu vào hồ sơ đối với 01 trường hợp (Vi phạm điểm c khoản 1 Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam).
      Kết thúc cuộc kiểm sát đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác tạm giữ tạm giam đề nghị Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục phát huy các mặt đã làm được để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ trong khâu công tác này, đồng thời yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót trong công tác của trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn tổng hợp kết quả để ban hành kết luận chính thức và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm./.

Tác giả bài viết: Hoàng Đức Việt