Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 13251908 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:25
windows7 3170910 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:23
windowsnt 2698000 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:25
macosx 1714650 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:24
linux3 1687076 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 12:41
windowsnt2 1376727 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:22
linux2 1239646 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 17:25
windowsxp2 295255 Thứ tư, 08 Tháng Hai 2023 14:36
windowsvista 35739 Thứ ba, 07 Tháng Hai 2023 04:58
windows2003 23332 Chủ nhật, 29 Tháng Một 2023 13:29
openbsd 11099 Thứ hai, 16 Tháng Một 2023 01:09
windows2k 11071 Thứ sáu, 23 Tháng M. hai 2022 22:45
windows 4714 Thứ năm, 26 Tháng Một 2023 20:18
windows95 2781 Thứ năm, 10 Tháng M. một 2022 01:54
windows98 2306 Thứ hai, 31 Tháng Mười 2022 16:08
windowsme 988 Thứ năm, 20 Tháng Mười 2022 01:22
windowsme2 984 Thứ ba, 17 Tháng Một 2023 01:06
windowsxp 673 Thứ tư, 19 Tháng Mười 2022 20:03
windowsce 378 Thứ tư, 18 Tháng Một 2023 02:19
macppc 111 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 05:49
os22 85 Thứ ba, 02 Tháng Tám 2022 00:02
freebsd 76 Thứ bảy, 21 Tháng Một 2023 01:40
mac 39 Thứ tư, 07 Tháng Chín 2022 14:36
netbsd 18 Thứ ba, 24 Tháng Một 2023 13:13
freebsd2 17 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 08:08
irix 11 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 09:14
os2 10 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2022 08:24
netbsd2 4 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2022 13:25
openbsd2 3 Thứ sáu, 06 Tháng Năm 2022 01:26
amiga 2 Thứ hai, 23 Tháng Năm 2022 16:35
 
Xem bản: Desktop | Mobile