1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Phòng Thanh tra - Khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng và nhiệm vụ sau:
Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;
Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;
Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;
Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ kiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Hà Giang;
Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;
Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Phó Viện trưởng phụ trách, Viện trưởng giao.
2. Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí). Trưởng phòng: đồng chí Hà Trường Xuân; Phó trưởng phòng: đồng chí Đặng Văn Chiến
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 02193863868               
 
Xem bản: Desktop | Mobile