Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng nhiệm vụ sau: 
Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu; Các vụ án do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh điều tra.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;
Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Hà Giang điều tra, hoặc do các cơ quan khác tiến hành một số hoạt động điều tra;
Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát huyện, thành phố; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.
Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí; Kiểm sát viên SC 01 đồng chí. Chuyên viên: 01 đồng chí ).

 
 
Trưởng phòng: đồng chí Tạ Như Quỳnh
 
Phó trưởng phòng: đồng chí Vũ Thị Thanh Nga
 
Thông tin liên hệ
Địện thoại: Phòng 0219.3875608
 
Xem bản: Desktop | Mobile